Veverky

O třídě Veverek

4 - 7 leté děti

Třídní učitelky: Milena Smolová + Petr Košťál

 Asistent pedagoga: Petra Juliusová

Třídní telefon: 724 865 401

 

Třídní vzdělávací program pro rok 2023/2024: Místo, kde žiji