Kapříci

O třídě KAPŘÍCI

děti 4 - 7 leté

třídní email: tridakaprici@seznam.cz

třídní učitelky:

Monika Tumová

Hana Škardová

Bc. Iveta Burešová

asistent pedagoga:

Ivana Cygánková

Třídní vzdělávací program pro rok 2021/2022

Kapřík Pepík napoví, co znamená přísloví.

 

Naše třída pracuje podle programu Začít spolu.

https://www.youtube.com/watch?v=2_jFgPDLUI0

NAŠE ZÁMĚRY:
  • zajistit pozitivní atmosféru ve třídě - rodinné prostředí
  • zajišťovat rozmanité a netradiční zdroje učení v podnětném prostředí
  • podporovat samostatnost a vlastní aktivitu dětí
  • naučit děti řídit vlastní učení, samostatně myslet, přebírat zodpovědnost za svoji práci
  • naučit děti objektivně hodnotit svou práci i práci druhých
  • zapojit rodiče do chodu třídy tak, aby se stali a cítili vítanými partnery