Kapříci

O třídě KAPŘÍCI

Děti 3 - 5 leté 

Třídní učitelky: Amálie Váchalová + Hana Škardová + Bc. Iveta Burešová

Asistent pedagoga: Ivana Cygánková

Třídní email: tridakaprici.seznam.cz 

Třídní telefon: 724 196 629


Třídní vzdělávací program: Stromy jsou tu mnoho let, co nám budou vyprávět?"

Třída pracuje podle programu Začít spolu: https://ms91.plzen.eu/zacit-spolu/zacit-spolu.aspx

 

Naše záměry:

 zajistit pozitivní atmosféru ve třídě - rodinné prostředí

zajišťovat rozmanité a netradiční zdroje učení v podnětném prostředí

podporovat samostatnost a vlastní aktivitu dětí

naučit děti řídit vlastní učení, samostatně myslet, přebírat zodpovědnost za svoji práci

naučit děti objektivně hodnotit svou práci i práci druhých

zapojit rodiče do chodu třídy tak, aby se stali a cítili vítanými partnery