Školní jídelna

Předpis stravného na školní rok 2021 / 2022

č. účtu: 22431311 / 0100

Výši stravného určuje Vyhláška 107/2005 sb. o stravování dětí předškolního věku, ve znění pozdějších předpisů.

Limit dle vyhlášky je v rozpětí  37,- Kč až 58,- Kč  (děti 3 - 6 let)
Limit dle vyhlášky je v rozpětí  41,- Kč až 72,- Kč  (děti 7 - 10 let)

Celodenní stravování:

přesnídávka  10,- Kč  11,- Kč
pitný režim  4,- Kč4,- Kč
oběd18,- Kč21,- Kč
svačinka  8,- Kč  9,- KčCELKEM40,- Kč45,- Kč

Zálohy v hotovosti pro všechny věkové kategorie    1.000,- Kč
Sporožirové zálohy pro všechny věkové kategorie  1.000,- Kč

Úhrada za stravné v hotovosti do 15. následujícího měsíce.

Vnitřní řád školní jídelny Z D E