Motýlci

O třídě Motýlků

Věkové složení dětí : 4-7 let

Třídní učitelky:

Mgr. Lucie Zrnová Bradová

 Jaroslava Čížková

Další pedagog:

Lenka Bártíková, DiS.

Asistent pedagoga:

Olga Čekanová

Ve školním roce 2021/2022 budeme pracovat podle třídního vzdělávacího programu:

"Všude žije zvířátko, poznáme ho zakrátko."

         

Zajímavým a pro děti přirozeným hravým způsobem, bychom chtěli vést děti k poznávání  a ochraně přírody a jejích zákonitostí, k soustředěnosti a rozvoji fantazie.

U předškolních dětí a dětí s OŠD se zaměříme na přípravu ke vstupu do ZŠ.

 

   Jsme speciální třída zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Při plnění rámcových cílů a záměrů vzdělávání je třídní vzdělávací plán přizpůsoben tak, aby maximálně vyhověl dětem, jejich potřebám, věku, možnostem a schopnostem.

Snahou učitelek a asistentek je vytvořit každému dítěti takové podmínky, aby se optimálně rozvíjelo po všech stránkách.

Chceme,aby se všichni v naší třídě cítili dobře a bezpečně.

Do programu dne je zařazena pravidelná logopedická a speciálně pedagogická péče.