Strašidýlka

O třídě Strašidýlek

 

 d ě t i   4 - 7 leté


T ř í d n í   u č i t e l k y :

Bc. Jitka MOURKOVÁ + Jitka ROTTOVÁ

.

Třídní vzdělávací program pro šk. rok 2021 / 2022:

"Strašidýlko dobře ví, co znamená přísloví"