Broučci

O třídě Broučků

Děti 3 - 5 leté

Třídní učitelky:

Jana Kukrálová

Šárka Rottová

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2020/2021

  ,,PASTELKOVÝ ROK"

                           Naším cílem je spokojenost dětí a rodičů, přátelské vztahy ve třídě a všestranný rozvoj dětí.Chceme vést děti k samostatnosti a vytvářet v nich pozitivní vztah k našemu životnímu prostředí.

MOTTO:,,ŘEKNI MI A ZAPOMENU, UKAŽ MI A BUDU SI PAMATOVAT, NECH MNE UDĚLAT A ZAPAMATUJI SI NA CELÝ ŽIVOT."