Broučci

O třídě Broučků

Děti 3 - 7 leté

Třídní učitelky:

Jana Kukrálová

Šárka Rottová

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2019/2020

  ,,BROUČCI LETÍ SVĚTEM, ROZDÁVAJÍ RADOST DĚTEM"

Naším cílem je spokojenost dětí a rodičů, přátelské vztahy ve třídě,

  všestranný rozvoj dětí a příprava předškoláků na vstup do základní školy.