Vlčata

O třídě Vlčat

 

Děti 3 - 7 let 

Třídní učitelky: Kamila Rutarová + Mgr. Jana Baxová

Asistent pedagoga: Jana Staňková

Telefon: 723 114 300

Třídní vzdělávací program: Svět, který je za vrátky, zkoumáme se zvířátky

Naše školka se zapojila do projektu "Se Sokolem do života", proto se v tomto školním roce malá Vlčata seznámí se sokolem Pepíkem a jeho zvířecími kamarády. Zvířátka jim otevřou pomyslná vrátka a provedou je různorodými pohybovými a rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností se děti snaží zvládnout jednotlivé úkoly, které budou plnit. Povedeme je k týmové spolupráci v menších skupinách. Naučí se překonávat překážky, vzájemně se respektovat, pomáhat si,  ale i samostatně se rozhodovat a přebírat zodpovědnost. Naším cílem je, aby se děti ve školce cítily bezpečně a chodily do ní rády. Důraz klademe i na spolupráci s rodiči.