Lišky

O třídě Lišek

Děti 3 - 5 let

Třídní učitelky: Bc. Šárka Šmídová + Bc. Veronika Větrovská

Asistent pedagoga: Petra Veselá

Třídní telefon: 724 865 457 

Třídní email: 3.B.lisky@seznam.cz

.

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2022/2023:  "Liščí dobrodružství"

Budujeme u dětí kladné vztahy jeden k druhému, rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci. Vytváříme podnětné, pohodové a bezpečné prostředí, ve kterém se děti, rodiče i my cítíme příjemně. Vedeme děti k samostatnosti, sebeobsluze, k utváření a respektování základních pravidel. Naše třída pracuje s prvky programu Začít spolu a v průběhu školního roku začne pracovat v Centrech aktivit.

MOTTO: "Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy."