Lišky

O třídě Lišek

LIŠKY:

Děti 2 - 4 roky

TŘÍDNÍ UČITELKY: 

Bc. Šárka Šmídová + Bc. Veronika Větrovská

TŘÍDNÍ TELEFON:

724 865 457 

TŘÍDNÍ E-MAIL:

3.B.lisky@seznam.cz

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2021/2022: "Příběhy z krabičky naší lištičky Jasmínky"

Budujeme u dětí kladné vztahy jeden k druhému, rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci. Vytváříme podnětné, pohodové a bezpečné prostředí, ve kterém se děti, rodiče i my cítíme příjemně. Vedeme děti k samostatnosti, sebeobsluze, k utváření a respektování základních pravidel. Naše třída pracuje s prvky programu Začít spolu a v průběhu školního roku začne pracovat v Centrech aktivit.

MOTTO: "Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy."