Kapříci

O třídě KAPŘÍCI

Děti 2 - 4 leté 

Třídní učitelky: Monika Tumová + Hana Škardová + Bc. Iveta Burešová

Asistent pedagoga: Ivana Cygánková

Třídní email: tridakaprici.seznam.cz 

Třídní telefon: 724 196 629


Třídní vzdělávací program: S knížkami a kapříkem celý rok si užijem"

Naše třída pracuje podle programu Začít spolu: https://www.youtube.com/watch?v=2_jFgPDLUI0 

Naše záměry:
  • zajistit pozitivní atmosféru ve třídě - rodinné prostředí

  • zajišťovat rozmanité a netradiční zdroje učení v podnětném prostředí

  • podporovat samostatnost a vlastní aktivitu dětí

  • naučit děti řídit vlastní učení, samostatně myslet, přebírat zodpovědnost za svoji práci

  • naučit děti objektivně hodnotit svou práci i práci druhých

  • zapojit rodiče do chodu třídy tak, aby se stali a cítili vítanými partnery