Lišky

O třídě Lišek

Děti 4 - 6 let

Třídní učitelky: Alena Mrázová + Jitka Břendová

Asistent pedagoga: Hana Andrušková

Třídní telefon: 724 865 457 

Třídní email: 3.B.lisky@seznam.cz

.

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2023/2024:  "Rok s liškou Eliškou"

Budujeme u dětí kladné vztahy jeden k druhému, rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci. Vytváříme podnětné, pohodové a bezpečné prostředí, ve kterém se děti, rodiče i my cítíme příjemně. Vedeme děti k samostatnosti, sebeobsluze, k utváření a respektování základních pravidel.