O naší škole

Naše mateřská škola je osmitřídní. Některé třídy jsou věkově homogenní, některé heterogenní, jedna ze tříd je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dvě třídy pracují v centrech aktivity dle programu Začít spolu, další dvě třídy se budou pokoušet tento program zavést.

Každá třída disponuje prostornou hernou a ložnicí, hygienickým zařízením a přípravnou kuchyňkou. Třídy jsou funkčně a moderně zařízeny, nápaditě a členitě řešeny. Jsou podnětné a na odpovídající estetické úrovni. Všechny třídy jsou vybaveny klasickými počítači, dvě třídy interaktivními tabulemi.

  

Součástí budovy mateřské školy je též keramická dílna s vlastní pecí a hospodářský pavilon s kuchyní, prádelnou, sklady a kancelářemi.  

Budova mateřské školy je obklopena velkou a členitou zahradou nesoucí název „Oáza klidu a setkávání“. Je bohatě vybavena vesměs dřevěnými prvky pro pohybové a rekreační činnosti. Dětem optimálním způsobem umožňuje dostatek přirozeného pohybu toto vybavení: sportovní hřiště s umělým povrchem, kolotoč, domečky, tabule na kreslení, stoly s lavičkami, pískoviště s pergolou, sestava Pyramida s lávkou, sestava Viadukt, Jolana, pružinová houpadla, dřevěný vláček, bylinková zahrádka, přírodní jezírko, dřevěná auta, odpočinkové lavičky, ohniště.