VEŘEJNÁ PREZENTACE

VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA SENIORŮM - prosinec 2021

I letos jsme předali vánoční přáníčka výrobky pro seniory:  

 


VYSAZENÍ MAGNOLIE NA ZAHRADĚ NAŠÍ MŠ - červen 2021

     

SRDÍČKA PRO SESTŘIČKY - květen 2021

V úterý 4.5.2021 jsme předali 350 srdíček vyrobených rodiči, dětmi a učitelkami sestřičkám na oddělení JIRP neonatologie a Pracovního lékařství. Děkujeme všem, kteří se s námi do této výzvy připojili.             


REPORTÁŽ TV NOVA - Distanční výuka na plotě MŠ - duben 2021

https://nova-ott-vod-sec.ssl.cdn.cra.cz/Xe76Z9396-GxplAqcjMd2Q==,1617491022/0118/6109/preview-c8NiEkNZ.mp4


https://tn.nova.cz/clanek/nova-forma-distancni-vyuky-ukoly-a-obrazky-zdobi-plot-materske-skoly.html?fbclid=IwAR2tt9Dxb1QNmu4wa6LAiNJxzvC3iCOMTFPObX_OFiFf2dD1A5eW9W70LAc


REPORTÁŽ TV NOVA - PODĚKOVÁNÍ NAŠÍ MŠ ZDRAVOTNÍKŮM - březen 2021
https://tn.nova.cz/clanek/ucitelky-pomohly-zachranarum-a-lekarum-upekly-plna-auta-dobrot.html

  


CHARITATIVNÍ MODRÝ BĚH PRO AUTISTY - říjen 2020

Učitelky a asistentky pedagoga se začátkem října 2020 zčastnili virtuálního charitativního běhu pro autisty.


SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL 2018 - 3. ročník

Naše mateřská škola se 15.5.2018 zúčastnila 3. ročníku Sportovních her mateřských škol.
Ze 17 zúčastněných mateřských škol se ta naše umístila na
8. místě.

 


SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL 2017 - 2. ročník

Naše mateřská škola se 16.5.2017 zúčastnila 2. ročníku Sportovních her mateřských škol. Z 25 zúčastněných mateřských škol se ta naše umístila na krásném 4. místě.


KŘEST ŽELVY VROUBENÉ - červen 2016

Ve středu 29.6.2016 se děti ze třídy Kapříků zúčastnily v Zoologické zahradě města Plzně křestu želvy vroubené, jejímž kmotrem se stává naše mateřská škola v rámci sběru hliníku.
Děkujeme všem rodičům za přinesený hliník a ve sběru dále pokračujeme.


Sportovní hry mateřských škol - 18.5.2016

Dne 18. 5. 2016 se zúčastnilo Sportovních her na Altetickém stadionu města Plzně ve Skvrňanech 17 dětí z naší MŠ. Šest z nich soutěžilo v těchto disciplínách: hod do dálky, skok snožmo z místa, člunkový běh, podlézání překážky a štafetový překážkový běh. Děti se velmi snažily a získaly 1. místo. Obdržely diplom, spoustu tělovýchovného náčiní pro školku a drobné dárky. Jeden z chlapců získal navíc ještě 1. místo v člunkovém běhu a jako odměnu si vybral koloběžku. Děti, které nesoutěžily, fandily a využívaly Relax zónu, která nabízela tanec na hudbu, trampolínu a různé sportovní aktivity. Společně s maskoty si všichni oběhli 400m po oválné dráze. Pro všechny děti bylo připraveno občerstvení – čerstvé ovoce a čaj.
Ve školce na závodníky ještě čekala odměna od p. ředitelky.


Sběr hliníku 2015/16

I letos se naše MŠ zúčastnila akce „Sbíráme hliník“. Ke dni 22. 4. 2016, kdy byla uzávěrka soutěže, jsme přispěli celkem 150kg odpadových hliníkových potravinářských obalů. Informace o soutěži a jejích výsledcích vycházejí v časopise Iris. Akci iniciovala a o svoz hliníku se stará p. uč. Iveta Burešová. Děkujeme rodičům za pomoc a ve sběru hliníku budeme i nadále pokračovat, chráníme tím životní prostředí.


Dopis z Techmania Science Center - červen 2015

Vážená paní ředitelko, v rámci slavnostního vyhlášení 3. ročníku Objevujte jinak! bylo oceněno 23 škol, které získaly ve školním roce 2015/2016 pro každého žáka své školy jeden volný vstup do Techmania Science Center.
Mezi oceněnými školami byla i Vaše škola, ráda bych Vám tedy touto cestou pogratulovala a předala užitečné informace k čerpání výhry:
Hodnota výhry je 22 000 Kč, tj. vstup pro 200 žáků; platnost výhry je do 29.6.2016. Pokud budete mít zájem obohatit návštěvu pomocí programů v laboratořích a dílnách, komentovaných pořadů na Science On a Sphere či projekcí v 3D Planetáriu, obraťte se ohledně informací o zvýhodněném vstupném pro školy na e-mail skoly@techmania.cz.
Děkuji všem za spolupráci, s pozdravem Ing. Klára Teršová, Obchodní manažer Kateřina Chábová


Hurá na prázdniny - 30.6.2015

Sboreček Berušky si zazpíval na Folk-parku na akci "Hurá na prázdniny". Děkujeme p. Soukupovi za pozvání.


24.ročník výtvarné soutěže Svět pohádek očima dětí - 25.5.2015

Dne 25.května 2015 se konalo v aule 1.ZŠ slavnostní vyhodnocení 24.ročníku výtvarné soutěže mateřských škol města Plzně „Svět pohádek“. Tuto soutěž organizuje naše mateřská škola . V souvislosti s Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury byla zvolena témata Plzeňské pohádky a pověsti. Výtvarné přehlídky se zúčastnilo 15 mateřských škol z města Plzně, celkem bylo zasláno 211 výtvarných děl. Dětem i pedagogickým sborům děkujeme za zaslané obrázky. Na slavnostní vyhodnocení pozvali pořadatelé výtvarné soutěže rodiče a děti, které obdržely diplomy a věcné ceny, kulturní program zajistily děti z pěveckého sboru Berušky z 91.MŠ . Děkuji dětem za krásné vystoupení, všem přítomným za účast a svým kolegyním p.uč. Ivaně Vlkové, Jaroslavě Čížkové, Renatě Kočandrlové, Kamile Rutarové za obětavost při přípravě a vzornou organizaci této akce.


Přespolní běh Habrováček - 27.5.2015

Pořadatel 89.MŠ. Z naší MŠ se zúčastnilo 10 dětí. Jedno dítě ze třídy Vlčat získala 1. místo v kategorii dívky 5-6 let.


Olympiáda o pohár starosty MO Plzeň 1 - 27.11.2014

Dne 27.11.2014 se v Plzni na Bolevecké ZŠ za podpory MO Plzeň 1 konala sportovní soutěž pro MŠ Olympiáda o pohár starosty MO Plzeň 1. Této akce se naše MŠ pravidelně účastní. Letos jsme měli vysoké ambice - obhájit loňské prvenství, a to se nám i ve velké konkurenci MŠ podařilo.MŠ reprezentovalo 6 dětí.


"Buď skladatel a rozezpívej lvíčka" - 2.6.2014

Vyhlašovatel Dětský svět Lvíček Plzeň.Vítězství s písní "Dětský svět Lvíček"


O zlatý čtyřlístek - 24.4.2014

Vyhlašovatel o. s. Bublina Skvrňany

1. místo v kategorii divadelní - Jarní pohádka

1. místo v kategorii pěvecké - sboreček Berušky

2. a 3. místo v kategorii pěvecké - dueta a jednotlivci

1., 2. + 3. místa v kategorii výtvarné - jednotlivci, 1., 2. a 3. místa - dvojice, 2. místo - kolektivní práce Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2014


Přespolní běh pro děti předškolního věku "HABROVÁČEK" - 14.5.2014

pořadatel 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace


XII. ročník výtvarné soutěže "ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ" - březen 2014

Blahopřejeme dětem i paním učitelkám za získaná ocenění:


Přespolní běh pro děti předškolního věku "HABROVÁČEK" - 15.5.2013

Pořadatel 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace. Děti z naší MŠ získaly 1. a 3. místo


Finále 1. ročníku soutěže MŠ O zlatý čtyřlístek - 30.4.2013

Vyhlašovatel Bublina o.s. a Magistrát města Plzně.Naše MŠ se umístila v kategorii sbor / sboreček Berušky/ na 1. místě s autorskou písní Plzní křížem krážem.
Dále se umístily z naší MŠ v kategorii dueta: na 1. místě a na 4. místě