Školní vzdělávací program


ZE SEMÍNKA KVĚT SE STÁVÁ,
 
  
SLUNÍČKO MU SÍLU DÁVÁ 


Název našeho školního vzdělávacího programu napovídá, že vývoj dítěte v období docházky do mateřské školy přirovnáváme k růstu květiny ze semínka. Semínko zasazené do země pro nás představuje dítě nastupující do mateřské školy. Tak jako květina potřebuje ke svému růstu určité množství vody, světla a živin, tak i dítě potřebuje ke svému zdárnému vývoji podporu a pomoc v míře, kterou individuálně vyžaduje. Rostlina zapustí kořeny a stane se součástí přírody, dítě zaujme své místo v kolektivu mateřské školy. Stejně jako v přírodě rostou vedle sebe různé druhy květin, tak i v mateřské škole vedle sebe vyrůstají rozdílné osobnosti. A také tak, jako si přejeme, aby nám květina po určitém čase rozkvetla, tak je naším cílem, aby dítě odcházelo do základní školy jako samostatná a harmonická osobnost.

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je otevřeným dokumentem zajišťujícím zkvalitnění předškolního vzdělávání. Filozofií našeho vzdělávacího programu je všestranně rozvíjet samostatné a zdravě-sebevědomé děti a položit jim základ celoživotního vzdělávání.
Záměrem naší mateřské školy je vytvořit prostředí plné důvěry, přátelství, radosti a pohody. Snažíme se o to, aby se u nás líbilo nejen dětem, ale i jejich rodičům. Respektujeme individuální potřeby dítěte, rozvíjíme jeho aktivity prostřednictvím vlastních prožitků, uplatňujeme jeho názory, nápady a připomínky, rozvíjíme a podporujeme nadání, rozvíjíme odpovědnost. Naší snahou je v dítěti probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat i odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže.