Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.Název91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost  
   - Předškolní vzdělávání dětí
   - Zajištění školního stravování
   - Zajištění závodního stravování

viz. Zřizovací listina 
   
Zřizovatel - statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 1

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Organizační strukturaOrganizační struktura
4.Kontaktní spojeníhttps://ms91.plzen.eu/kontakty/kontakty-20.aspx 
5.Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školné:  http://www.ms91plzen.cz/o-nasi-skole/skolne/uplata-za-predskolni-vzdelavani.aspx
Číslo účtu stravné: http://www.ms91plzen.cz/o-nasi-skole/stravne/predpis-stravneho.aspx

6.IČO709 40 878
7.Plátce daně z přidané hodnotyCZ 709 40 878 - škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Zřizovací listina - Zřizovací listina 
ŠVP - k dispozici v šatnách dětí

8.2 Rozpočet:
Údaje o rozpočtu na:  https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni- urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen-1.aspx
9.Žádosti o informaceMísto a způsoby podání
10.Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Kontakty:
https://ms91.plzen.eu/kontakty/kontakty-20.aspx

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: https://mszapis.plzen-edu.cz/ 
Žádost o přijetí do MŠ mimo termíny zápisů lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky

Formulář jako opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu - proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení - poštou x osobně

Žádost o poskytnutí informace

11.Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou k nahlédnutí po domluvě s ředitelkou školy

12.Úhrady za poskytování informací12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: 
Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Dosud nebylo řešeno
13.Licenční smlouvyNejsou
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 2018 2019 2020 2021 2022 2023