Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.Úplný oficiální název   povinného subjektu91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost 

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost 
- Předškolní vzdělávání dětí
- Zajištění školního stravování
- Zajištění závodního stravování
Zřizovací listina    
Zřizovatel - statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 1
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Platby

Číslo účtu školné:  http://www.ms91plzen.cz/o-nasi-skole/skolne/uplata-za-predskolni-vzdelavani.aspx
Číslo účtu stravné: http://www.ms91plzen.cz/o-nasi-skole/stravne/predpis-stravneho.aspx

6.Identifikační číslo školy (IČ)709 40 878
7.Plátce daně z přidané hodnotyCZ 709 40 878 - škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty

Údaje o rozpočtu na:  https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen-1.aspx
ŠVP - k dispozici v šatnách dětí
Zřizovací listina: Zřizovací listina 

9.Žádosti o informaceMísto a způsoby podání
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontakty
11.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat  informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou k nahlédnutí po domluvě s ředitelkou školy

12.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno
13.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
14.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva 2020, 2019, 20182017, 2016