Školní řád

Zde k dispozici školní řád (PDF)

Příloha ke školnímu řádu týkající se Organizace provozu v době vedlejších prázdnin školního roku - Z D E