PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

Ředitelka MŠ:

 Bc. Iveta BUREŠOVÁ

Zástupkyně ředitelky:

Hana ŠKARDOVÁ

Učitelky:

Monika TUMOVÁ
Lenka KRÁKOROVÁ, Dis.

Jitka ROTTOVÁ
Bc. Jitka MOURKOVÁ
Šárka ROTTOVÁ
Jana KUKRÁLOVÁ
Bc. Veronika VĚTROVSKÁ

Ivana VLKOVÁ
Kamila RUTAROVÁ
Jaroslava ČÍŽKOVÁ
Mgr. Lucie BRADOVÁ - ZRNOVÁ
Lenka ŘÍHOVÁ, DiS.

Asistent pedagoga:

Olga ČEKANOVÁ
Stanislava MAGOŇOVÁ
Ivana CYGÁNKOVÁ

Vedoucí ŠJ:

Věra JORDANOVOVÁ

Kuchařky:

Miroslava KAŠPAROVÁ
Markéta POPROCKÁ

Šárka STUPČUKOVÁ

Školnice:

Alena BURDOVÁ

Uklízečky:

Veronika JANUSOVÁ

Jitka STUMMEROVÁ
Jitka SLUKOVÁ

Údržbář:

Miloslav HRACHOVEC