PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

Ředitelka MŠ:

 Bc. Iveta BUREŠOVÁ

Zástupkyně ředitelky:

Hana ŠKARDOVÁ

Učitelky:

Monika TUMOVÁ
Lenka KRÁKOROVÁ

Štěpánka MARTINIAKOVÁ
Jitka MOURKOVÁ
Šárka ROTTOVÁ
Jana KUKRÁLOVÁ
Bc. Veronika VĚTROVSKÁ

Ivana VLKOVÁ
Kamila RUTAROVÁ
Jaroslava ČÍŽKOVÁ
Mgr. Lucie BRADOVÁ - ZRNOVÁ

Asistent pedagoga:

Olga ČEKANOVÁ
Olga HLADÍKOVÁ, DiS.
Ivana CYGÁNKOVÁ

Vedoucí ŠJ:

Věra JORDANOVOVÁ

Kuchařky:

Miroslava KAŠPAROVÁ
Markéta POPROCKÁ

Pavla SVOBODOVÁ

Šárka STUPČUKOVÁ - zástup

Školnice:

Alena BURDOVÁ

Uklizečky:

Věra MATOUŠKOVÁ
Veronika JANUSOVÁ /zástup/
Jitka STUMMEROVÁ
Jitka SLUKOVÁ

Údržbář:

Miloslav HRACHOVEC