Motýlci

O třídě Motýlků

Děti 4-7 let - speciální třída

Třídní učitelky: Mgr. Lucie Zrnová Bradová + Jaroslava Čížková

Další pedagog: Jana Kukrálová

Asistent pedagoga: Olga Čekanová

Kontakt na třídu:  723 130 910

 

Třídní vzdělávací program:

 "Každý, kdo tu s námi je, s Motýlky si užije"

Zajímavým a pro děti přirozeným hravým způsobem, bychom chtěli vést děti k poznávání  a ochraně přírody a jejích zákonitostí, k soustředěnosti a rozvoji fantazie. U předškolních dětí a dětí s OŠD se zaměříme na přípravu ke vstupu do ZŠ.

Jsme speciální třída zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Při plnění rámcových cílů a záměrů vzdělávání je třídní vzdělávací plán přizpůsoben tak, aby maximálně vyhověl dětem, jejich potřebám, věku, možnostem a schopnostem. Snahou učitelek a asistentek je vytvořit každému dítěti takové podmínky, aby se optimálně rozvíjelo po všech stránkách. Chceme, aby se všichni v naší třídě cítili dobře a bezpečně. Do programu dne je zařazena pravidelná logopedická a speciálně pedagogická péče.