Motýlci

O třídě Motýlků

Třídní učitelky:

Mgr. Lucie Zrnová Bradová, Jaroslava Čížková

Asistent pedagoga:

Olga Čekanová, Olga Hladíková

 

Třída Lvíčata bude v letošním školním roce pracovat podle třídního vzdělávací plánu:

Poznávají Lvíčátka, jakpak žijí zvířátka.

Zajímavým a pro děti přirozeným hravým způsobem, bychom chtěli vést děti k poznávání  a ochraně přírody a jejích zákonitostí, k soustředěnosti a rozvoji fantazie. U předškolních dětí a dětí s OŠD se zaměříme na přípravu ke vstupu do ZŠ.

 

   Jsme speciální třída zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s vadami řeči a kombinovanými vadami. Při plnění rámcových cílů a záměrů vzdělávání je třídní vzdělávací plán přizpůsoben tak, aby maximálně vyhověl dětem, jejich potřebám, věku a možnostem.

Snahou učitelek je vytvořit každému dítěti takové podmínky, aby se optimálně rozvíjelo po všech stránkách, aby se v naší třídě cítilo dobře a bezpečně, aby se dokázalo o sebe postarat.

Do programu dne je zařazena pravidelná logopedická a speciální péče.