Zapojení do projektu SMART Plzeňáčci

Zapojili jsme se do projektu SMART Plzeňáčci

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím vzorové školy (Benešova základní a mateřská škola Plzeň) podpořit pedagogy partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek při vzdělávání dětí předškolního věku. Hlavními oblastmi jsou logické myšlení, základy algoritmizace, rozvoj pregramotností a školní zralosti.