Zapojení do projektu Šablony III pro 91.MŠ Plzeň

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že na základě žádosti ředitelky 91.MŠ o poskytnutí dotace MŠMT z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro 91. MŠ Plzeň“, byla schválena pro 91. MŠ Plzeň finanční podpora ve výši 410 492,00 Kč.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2020 a realizace bude ukončena 31. 8. 2022.

Výzva podpoří vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, projektové dny v MŠ i mimo MŠ, využití ITC ve vzdělávání, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí.

Těšíme se na společná setkávání a spolupráci při naplňování tohoto projektu.

Plakátek Z D E


Bc. Iveta Burešová, ředitelka školy