Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že dle článku 37 Obecného nařízení  zřídila naše mateřská škola funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle odstavce 6, článku 37 Obecného nařízení plní pro školu funkci pověřence na základě smlouvy o poskytování služeb společnost CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, 120 00, PRAHA 2.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Bc. Michaela Comová
CCA Group a.s.
hotline@cca.cz
Tel.: 378 229 455, 378 229 441