O třídě Hvězdiček

děti 4 - 7 leté

 

Třídní učitelky:

Hana ŠKARDOVÁ + Bc. Iveta BUREŠOVÁ + Bc. Veronika VĚTROVSKÁ


Asistentka pedagoga:

Ivana CYGÁNKOVÁ


Třídní mail: 

5.B.hvezdicky@seznam.cz

Třídní telefon:

724 196 611

 

Třídní vzdělávací program 2020/2021: "Pohádkový rok s Josífkem a Josefínkou"

Utváříme u dětí kladné vztahy jeden k druhému, rozvíjíme vzájemnou komunikaci a spolupráci. Vedeme děti k samostatnosti, k respektování jednoduchých pravidel a podporujeme individualitu dítěte. Snažíme se o vytvoření příjemné a pohodové atmosféry třídy, kde se děti cítí spokojeně a bezpečně. 

Hravou formou se zaměřujeme na všestranný rozvoj dětí, u kterých podporujeme poznávání světa, rozvoj jejich fantazie, představivosti a soustředěnosti. Pro tento školní rok se zaměříme zejména na rozvoj hrubé motoriky a pohybových dovedností.
U předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky se budeme věnovat zejména připravenosti na vstup do základní školy.

"Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole"