Hvězdičky

O třídě Hvězdiček

Hvězdičky: Děti 3 - 5 leté

Třídní učitelky:

Lenka Krákorová

Mgr. Michaela Mezerová

Třídní mail: 5.B.hvezdicky@seznam.cz

Třídní telefon:

724 196 611

Naším cílem je vytvořit bezpečné a přátelské prostředí ve třídě, s možností vyjádřit své pocity a přání.

Chceme rozvíjet osobnost samostatných a sebevědomých dětí, schopných komunikovat a spolupracovat.

Zaměříme se na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou.