Zapojení do projektu Šablony I OP JAK pro 91.MŠ Plzeň

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že na základě žádosti ředitelky 91.MŠ o poskytnutí dotace MŠMT z výzvy Operačního programu Jana Amose Komenského – Šablony I OP JAK pro 91. MŠ Plzeň“, byla schválena pro 91. MŠ Plzeň finanční podpora ve výši 842 530,00 Kč.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2022 a realizace bude ukončena 31. 8. 2024.

Výzva podpoří vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, inovativní vzdělávání dětí v MŠ a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí.

Těšíme se na společná setkávání a spolupráci při naplňování tohoto projektu.


Bc. Iveta Burešová, ředitelka školy