Vzdělávání distančním způsobem

Vzhledem k situaci přikládám výňatek k distančnímu vzdělávání ze Školního řádu platný od 1.9.2020:

 

7.6. Distanční vzdělávání

  • Mateřská škola má povinnost zajistit vzdělávání distančním způsobem pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat.
  • Distanční vzdělávání poskytují učitelky jednotlivých tříd prostřednictvím emailů zákonných zástupců formou nabídky činností.
  • Zákonní zástupci posílají plnění vybraných činností pomocí emailu /fotografie, kresby, vyplněné pracovní listy/, či je po dohodě s učitelkami odevzdají prezenčně po ukončení distanční výuky. Dle zapojení do vzdělávacích aktivit mateřská škola eviduje účast dítěte na vzdělávání.
  • Pokud se dítě z nějakých důvodů nemůže distančního vzdělávání zúčastnit, doloží zákonný zástupce důvody /omluvenka z distančního vzdělávání/ nejpozději do 3 dnů od počátku vzdělávání distančním způsobem.
Celý dokument najdete Z D E