Vnitřní předpis FKSP

Vnitřní předpis o čerpání prostředků FKSP k nahlédnutí na nástěnce v MŠ.