Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Oznamuji výši úplaty na školní rok 2021/2022 - Z D E

Prosím rodiče o zrušení či změnu trvalých příkazů.

O prázdninách v měsíci červenci a srpnu se úplata za předškolní vzdělávání platí hotově na MŠ, která zajišťuje provoz pro naši MŠ.