ŠKOLNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ - aktualizováno 26.3.2020


Výše úplaty za předškolní vzdělávání se bude snižovat v závislosti na době uzavření MŠ:

Školné za březen bude tedy činit 201,- Kč (1. - 11.3.2020).

Školné za duben bude upřesněno dle uzavření MŠ.

Přeplatek bude vrácen zákonným zástupcům na účet po skončení karantény a otevření MŠ.