Šablony II pro 91.MŠ Plzeň

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že na základě žádosti ředitelky 91.MŠ o poskytnutí dotace MŠMT z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro 91. MŠ Plzeň“, byla schválena pro 91. MŠ Plzeň finanční podpora ve výši 522 604,- Kč.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2018 a realizace bude ukončena 31. 8. 2020.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, podporu společného vzdělávání, spolupráci s rodiči dětí.

Těšíme se na společná setkávání a spolupráci při naplňování tohoto projektu.


Bc. Iveta Burešová, ředitelka školy