Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že dle článku 37 Obecného nařízení  zřídila naše mateřská škola funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle odstavce 6, článku 37 Obecného nařízení plní pro školu funkci pověřence na základě smlouvy o poskytování služeb od 1. 3. 2022:

Ing. Milan Krabec

milan.krabec@seznam.cz

Tel.: 705 409 191

Prohlášení o ochraně osobních údajů