Provoz od 26.4.2021

V mateřských školách se od 26. 4. 2021 v Plzeňském kraji umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ.

Provoz MŠ bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, se spojováním v ranních a odpoledních hodinách, bez testování dětí a bez povinnosti nosit roušku).