Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2019

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2019 vydává ředitelka školy na základě žádosti rodičů.

Rodiče nahlásí zájem učitelkám na své třídě, kde si pak potvrzení vyzvednou.