Nařízení vlády o uzavření mateřských škol - aktualizace 2.3.2021

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL:

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemiologické situaci o uzavření mateřských škol od 1. 3. 2021.

Škola nevystavuje žádné potvrzení o svém uzavření. Zákonní zástupci si o ošetřovné žádají na https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m


ŠKOLNÉ:

Školné se bude vracet dle počtu dní uzavřené MŠ po skončení nařízení.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Na předškolní děti se vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání, které učitelky jednotlivých tříd zasílají na emaily zákonných zástupců.

Prosíme rodiče těchto dětí o zpětnou vazbu, jelikož je nutné evidovat účast dětí na vzdělávání. Děkuji.